Voor de ouders

Bent u niet tevreden met de wijze waarop er op het kinderdagverblijf met uw kind wordt omgegaan? Wordt u niet goed geïnformeerd of te woord gestaan? Of heeft u problemen met de factuur die u ontvangt? Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, ook bij kinderdagverblijf Barbaborah. Houdt de klachten of ongenoegen over de gang van zaken bij kinderdagverblijf Barbaborah niet voor u. Het is niet alleen voor u, maar ook voor ons van belang om actie te ondernemen als de dienstverlening tekort schiet. Vaak kunnen we iets aan de situatie doen en/of bekijken op welke manier dergelijke problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Op deze wijze willen wij de kwaliteit van onze opvang waarborgen. Of het nu gaat om de pedagogische werkwijze op ons kinderdagverblijf, de wijze waarop u wordt benaderd of administratieve zaken, wij nemen elke klacht serieus. Meer informatie over klachten in de kinderopvang: De geschillencommissie kinderopvang & Klachtenloket kinderopvang & klachtenbehandeling-voor-ouders-bij-kinderdagverblijf-barbaborah